Amalan Golongan Solihin

Pra-syarat


Kumpulan selawat dari beberapa sumber yang terpisah


Prakata

No 1 : Selawat Ibrahimiyyah

No 2 : Selawat al-Imam an-Nawawi (1)

No 3 : Selawat Ibn Hajar al-Haitami

No 4 : Selawat yang diajarkan oleh Jibril

No 5 : Selawat yang diriwayatkan oleh Ruwaifi' ibn Thabit al-Ansari

No 6 : Selawat yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Fakihani

No 7 : Selawat yang kelebihannya telah diberitahu oleh Jibril

No 8 : Selawat untuk mendapatkan syafa'ah

No 9 : Selawat sebagai ganti sedekah atau zakat

No 10 : Selawat yang diriwayatkan daripada Nabi Ilyas dan Nabi Khidir

No 11 : Selawat agar diampuni dosa

No 12 : Selawat yang diriwayatkan oleh al-Imam as-Suja'i

No 13 : Selawat untuk dibaca pada hari Jumaat

No 14 : Selawat untuk mencapai 30 hajat di dunia dan 70 hajat di akhirat

No 15 : Selawat yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn 'Atarid

No 16 : Selawat yang dibacakan oleh Ahlul-Bait

No 17 : Selawat al-Imam Saiyidina 'Ali karramallahu wajhah

No 18 : Selawat yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud

No 19 : Selawat yang diriwayatkan oleh Ibn Umar

No 20 : Selawat yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Ghazali

No 21 : Selawat yang dibaca pada hari Jumaat sebanyak tujuh kali

No 22 : Selawat untuk dapat meneguk dengan gelas dari telaga an-Nabi

No 23 : Selawat berdasarkan tasbih Juwairiyyah isteri kepada an-Nabi

No 24 : Selawat yang pernah diceritakan oleh Abul-'Abbas Ahmad al-Hajiri

No 25 : Selawat asy-Syaikh Abu 'Abdillah ibn an-Nu'man

No 26 : Selawat Penyelamat (Munjiyyah)

No 27 : Selawat Nur al-Qiyamah

No 28 : Selawat al-Imam asy-Syafi'i (1)

No 29 : Selawat al-Imam asy-Syafi'i (2)

No 30 : Selawat asy-Syaikh Abul-Hasan al-Karkhi

No 31 : Selawat Sultan al-Awliya' asy-Syaikh Abdul Qadir al-Jilani (1)

No 32 : Selawat al-Imam Abu Hamid al-Ghazali

No 33 : Selawat asy-Syaikh Ahmad ar-Rifa'i (1)

No 34 : Selawat asy-Syaikh Ahmad al-Badawi (1)

No 35 : Selawat asy-Syaikh Ahmad al-Badawi (2)

No 36 : Selawat asy-Syaikh Ibrahim ad-Dasuqi (juga disebut sebagai ad-Disuqi)No 40 : Selawat asy-Syaikh Muhammad al-Hanafi

No 41 : Selawat asy-Syaikh Ibrahim al-Matbuli

No 42 : Selawat asy-Syaikh 'Ali Nuruddin asy-Syuni

No 43 : Selawat asy-Syaikh 'Abdus Salam ibn Masyisy

No 44 : Selawat asy-Syaikh Abul-Hasan asy-Syadhili

No 45 : Selawat al-Imam an-Nawawi (2)

No 46 : Selawat asy-Syaikh Muhammad Abul-Mawahib asy-Syadhili

No 50 : Selawat al-Fatih

No 51 : Selawat Ulul-Azmi

No 52 : Selawat as-Sa'adah

No 53 : Selawat ar-Ra'uf ar-Rahim

No 54 : Selawat al-Kamaliyyah

No 55 : Selawat al-In'am

No 56 : Selawat al-'Ali al-Qadr

No 57 : Selawat asy-Syaikh Ahmad al-Khujandi

No 58 : Selawat Mufti Damaskus asy-Syaikh al-'Allamah Hamid Afandi

No 61 : Selawat asy-Syaikh Muhammad al-Budairi

No 62 : Selawat yang telah diajarkan oleh asy-Syaikh Mustafa al-Hindi

No 63 : Selawat at-Tafrijiyyah (dikenali juga sebagai Selawat an-Nariyyah)

No 64 : Selawat al-'Azimiyyah oleh asy-Syaikh Ahmad ibn Idris al-Fasi

No 66 : Selawat al-Mazhariyyah oleh asy-Syaikh Ahmad ibn Idris al-FasiNo b04 : Selawat an-Nabi Musa

No b07 : Selawat yang disebutkan di dalam Mujarrabat ad-Dairabi

No b08 : Selawat al-Qutb al-Haddad

No b16 : Selawat at-Tabrani

No b17 : Selawat asy-Syaikh Ahmad ar-Rifa'i (2)

No b36 : Selawat asy-Syaikh Baha'uddin an-Naqsyabandi

No b91 : Selawat Maulana Khalid an-Naqsyabandi

No b92 : Selawat yang disebutkan oleh asy-Syaikh 'Abdullah al-Harusyi

No b112 : Selawat Jauharah al-Kamal oleh asy-Syaikh Ahmad at-Tijani

No b119 : Selawat asy-Syaikh al-GhazziCara-cara untuk memperolehi mimpi bertemu dengan an-Nabi, sollallahu 'alaihi wa sallam
0 Sahabat Setia Blog Yang Baik Ini Telah Menulis Untuk " Amalan Golongan Solihin"

 
Copyright © 2014 Datoksir Kronik - All Rights Reserved
Template By. Nyut Nyut