Warisan Syeikh Ahmad Ibn Idris


Warisan asy-Syaikh Ahmad ibn Idris

Diletakkan di sini beberapa maklumat mengenai asy-Syaikh Ahmad ibn Idris dan peninggalannya


Biografi ringkas asy-Syaikh Ahmad ibn Idris


(password = sollallahualamuhammad)


Kisah-kisah asy-Syaikh Ahmad ibn IdrisSurat-Surat asy-Syaikh Ahmad ibn IdrisPetikan Hikayat-Hikayat susunan asy-Syaikh Ahmad ibn IdrisRisalah al-Asas

Kitab kecil yang berjudul Risalah al-Asas oleh al-Shaykh Ahmad ibn Idrīs ini mengandungi beberapa amalan yang perlu dilakukan seorang individu ketika memasuki at-Tariqah al-Ahmadiyyah al-Idrisiyyah. 

Walau bagaimanapun, tidaklah setiap guru mewajibkan semua amalan yang disebutkan di dalam kitab kecil ini dilakukan oleh si murid. Sebelum mengamalkan kandungannya, perlu menerima izin daripada seorang guru yang bertauliah. 


Risalah al-Qawa'id

Kitab kecil yang berjudul Risalah al-Qawa'id oleh al-Shaykh Ahmad ibn Idrīs ini mengandungi 4 prinsip dalam tasawuf yang bersifat universal.


al-'Iqd an-Nafis


Muka-muka surat dari kitab al-'Iqd al-Nafīs, yang merupakan koleksi sesi-sesi soal-jawab (dan juga beberapa tulisan terpilih) oleh al-Shaykh Ahmad ibn Idrīs [al-Fāsī al-Maghribī], 
boleh dilihat di sini

Ia juga mengandungi biografi ringkas al-Shaykh Ahmad ibn Idrīs [al-Fāsī al-Maghribī], yang telah ditulis oleh as-Saiyid 'Abdur Rahman ibn Sulaiman al-Ahdal (mufti di Zabid, Yemen). 

Untuk melihat versi kitab ini yang lebih lama di dalam bentuk sebuah manuskrip, sila kunjungi laman web Universiti Raja Saud, Riyadh, Saudi Arabia.

Komentari di atas Selawat 14


Sebuah salinan daripada kitab yang berjudul an-Nafahāt al-Aqdasiyyah, yang merupakan satu komentari (syarah) oleh asy-Syaikh Muhammad Bahauddīn al-Baitār di atas Selawat 14 yang diamalkan oleh para pengamal at-Tarīqah al-Ahmadiyyah al-Idrīsiyyah. 

Ia boleh dimuatturunkan dari sini (dalam bentuk PDF). 

Komentari di atas Selawat 14Sebuah salinan daripada kitab yang berjudul al-Jauhar an-Nafīs, yang merupakan satu komentari (syarah) oleh asy-Syaikh Muhammad Khalīl al-Hajrasī, juga di atas Selawat 14 yang diamalkan oleh para pengamal at-Tarīqah al-Ahmadiyyah al-Idrīsiyyah. 

Ia boleh dimuatturunkan dari sini (dalam bentuk PDF). 0 Sahabat Setia Blog Yang Baik Ini Telah Menulis Untuk "Warisan Syeikh Ahmad Ibn Idris"

 
Copyright © 2014 Datoksir Kronik - All Rights Reserved
Template By. Nyut Nyut