Wirid-Wirid Kunci-Kunci Langit & Bumi


Kunci-Kunci Langit dan Bumi merupakan wirid-wirid di bawah ini; iaitu Zikir Khusus / Tahlil Makhsus, Selawat A'zhimiah, dan Istighfar Kabir.

Rasulullah SAW bersabda: 

"wahai Ahmad, kini telah aku berikan kepadamu kunci-kunci langit dan bumi; iaitu zikir yang khusus, selawat yang agung (selawat a'zhimiah), dan istighfar yang besar (istighfar kabir)”.

Sumber Amalan

Disampaikan oleh Sheikh Ismail an-Nawab yang bermukim di Mekah, bersumber dari gurunya Sheikh Ibrahim ar-Rasyid, dan dari gurunya Sheikh Ahmad ibn Idris. Sheikh Ahmad ibn Idris adalah pendiri tarikat al Idrisiah, cabang dari tarikat as-Syazaliah.

Syeikh Ahmad ibn Idris menerima wirid-wirid yang tersebut di atas secara langsung dari Rasulullah SAW tanpa perantara. Sheikh Ahmad berkata bahawa beliau pernah berkumpul bersama Rasulullah SAW, dan hadir bersama ialah Nabi Khidir AS. Dalam pertemuan tersebut, Rasulullah SAW menyuruh Nabi Khidir AS mengajarkan wirid-wirid tarikat as-Syazaliah kepada Sheikh Ahmad, maka Nabi Khidir pun mengajarkan beberapa wirid di hadapan Rasulullah SAW. 

Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Nabi Khidir AS:“Wahai Khidir, ajarkan kepadanya (Syeikh Ahmad) wirid-wirid yang mencakupi seluruh zikir, selawat dan istighfar, yang lebih utama ganjarannya dan lebih banyak bilangan pahalanya”.

Berkata Nabi Khidir AS: “Apakah itu wahai Rasulullah?” 

Baginda bersabda: “ucaplah: Lalu Syeikh Ahmad pun menuruti bacaan keduanya (Rasulullah & Nabi Khidir). Di ulangi oleh Rasulullah SAW sehingga tiga (3) kali.

Seterusnya, Rasulullah SAW bersabda, “ucaplah: Seterusnya, Rasulullah SAW bersabda, “ucaplah: Kalimah-kalimah tersebut di atas adalah Selawat A'zhimiah dan Istighfar Kabir, yang di ulang-ucap oleh Nabi Khidir AS, dan diajarkan secara lansung kepada dan di ulang-ucap oleh Sheikh Ahmad ibn Idris.

Kemudian, Rasulullah SAW bersabda: “wahai Ahmad, kini telah aku berikan kepadamu kunci-kunci langit dan bumi; iaitu dzikir yang khusus, selawat yang agung, dan istighfar yang besar”.

Kemudian, Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang sampai kepadamu (wasilahnya) maka ia tidak akan tersesat ke daerah yang lain atau kepada jaminan yang lain, tetapi akulah yang menjadi kekasihnya dan dia menjadi tanggunganku”.

Pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Syekh Ahmad: "bacalah
Nescaya akan ku simpannya di dalam khazanah bagimu. Wahai Ahmad, tiada seorangpun yang dapat mendahului keutamaan engkau. Ajarkan pada para pengikutmu, agar mereka menjadi orang pertama yang mengetahuinya”.

Apa yang terkandung dalam zikir-zikir tersebut ini mencakup segala zikir seluruh makhluk dan ciptaanNya, baik yang ada di langit mahupun yang ada di bumi. 
0 Sahabat Setia Blog Yang Baik Ini Telah Menulis Untuk "Wirid-Wirid Kunci-Kunci Langit & Bumi"

 
Copyright © 2014 Datoksir Kronik - All Rights Reserved
Template By. Nyut Nyut