Syeikh Aleey Abd Qadir - Apa Itu Syariat, Tarekat & Hakikat
2 Sahabat Setia Blog Yang Baik Ini Telah Menulis Untuk "Syeikh Aleey Abd Qadir - Apa Itu Syariat, Tarekat & Hakikat"

bagaimana dengan ayat ini:

Katakanlah: "Kalau ada di bumi, malaikat yang berjalan serta tinggal mendiaminya, tentulah kami akan turunkan kepada mereka dari langit, malaikat yang menjadi rasul".
(Al-Israa' 17:95)

Allah berfirman: wamaa mana’an naasa (“Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia,”) yakni kebanyakan mereka; ay yu’minuu (“Untuk beriman,”) dan mengikuti para Rasul melainkan ketidaktertarikan mereka terhadap pengutusan manusia sebagai seorang Rasul.

Kemudian Allah Ta’ala berfirman seraya mengingatkan akan kelembutan dan rahmat-Nya terhadap hamba-hamba-Nya, bahwa Dia mengutus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan
mereka sendiri supaya mereka memahaminya dan memperoleh pengertian darinya, dan agar memungkinkan mereka untuk berbicara dengannya. Seandainya Dia mengutus Malaikat kepada manusia, niscaya mereka tidak akan mampu menghadapinya dan tidak jua mengambil pelajaran darinya. Sebagaimana yang difirmankan-Nya: “Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri.” (QS. At-Taubah: 128)

 
Copyright © 2014 Datoksir Kronik - All Rights Reserved
Template By. Nyut Nyut